Bij alle boerderijen die in de Biesbosch staan of hebben gestaan, horen bijgebouwen. Soms is dit niet meer dan een kippenhok of een varkenskot, maar de zwarte Schuur is uniek te noemen. Mede door de combinatie van de houten verlijmde spanten met de aanwezigheid van originele authentieke elementen maakt deze schuur uiterst bijzonder.

In de schuur zijn vele authentieke elementen te vinden van het boerenbedrijf in vroeger tijden.

Een paardenstal voor Belse knollen, die in driespannen de ploeg trokken. Na anderhalf uur ploegen in de zware klei werden de paarden verwisseld.
Vandaar dat men veel paarden nodig had.

Onder de voerbak van de paarden vinden we varkenstroggen. In de zomer waren de paarden buiten en werd de stal benut om varkens te mesten. Die werden in oktober geslacht, dan was er weer plek voor de paarden. De cultuurhistorische waarde van de zwarte schuur is zeer hoog. Dit is tevens bevestigd door ingenieursbureau Oranjewoud met een score van 150. Deze score is onder andere gebaseerd op criteria specifiek, zeldzaamheid, flora en fauna en andere cultuurhistorische elementen. De cultuurhistorische waarden sinds 1998 zijn toegenomen, zeker na de sloop van diverse andere typische Biesbosch panden in de nabije omgeving.

Naast de zwarte schuur staat een woonhuis en een keet(knechten verblijf). Ook stonden er twee paardenkastanjes die vermoedelijk na de bouw van de zwarte schuur zijn geplant. In het voorjaar van 2014 is helaas een van de meer dan 100 jarige kastanjebomen verwijderd vanwege ziekte.

Het gehele borencomplex is in typische Biesbosch stijl gebouwd en gesitueerd op een hoger gelegen deel van de polder de Lepelaar aan een kreek, de Palingsloot.

Tussen het woonhuis en de zwarte schuur loopt een zandpad van de voormalige akkers richting het water, aan het water bevindt zich een loswal. Hier werden schepen geladen met landbouwproducten of werd het vee gelost. Het vervoer per schip was dan ook de enige manier om mensen, vee en landbouwproducten van en naar de vaste wal te brengen.

De oorspronkelijke zwarte schuur was voorzien van zolders voor het hooi.


 

Hoofdsponsor Stichting de Zwarte Schuur
De Rivieren Notarissen Dussen
Mr. S. de Kort
Dorpsstraat 1, 4271 AA Dussenwww.derivierennotarissen.nl
derivieren

 

Hoofdsponsor Stichting de Zwarte Schuur
Oome Raamsdonk:
Woningbouw, Bedrijfshuisvesting, Onderhoud en Renovatie, Restauratie, Zorg en Welzijn
Huub Oome van Oome De Man architecten in Zundert
Keizersveer 15, 4940 AD Raamdsonksveer www.oomeraamsdonk.nl