Het voornaamste doel van deze stichting is het in stand houden en exploiteren van de schuur, middels het toegankelijk maken voor het brede publiek. De bezichtigingen en rondleidingen hebben vooral een educatief karakter met bijzondere cultuur historische- en natuurwaarden.

IMG_1159

Op 8 maart 2012 is de Stichting de Zwarte Schuur notarieel vast gelegd.

Op 31 maart 2014 is een erfpachtcontract gesloten tussen Stichting de Zwarte Schuur en Staats Bos Beheer. Voor de overdracht wordt door Staatsbosbeheer het asbest dak vervangen en zo nodig dragende delen gerepareerd.

OP 12 juni 2014 is onder toeziend oog van vele vrijwilligers, op locatie polder de Lepelaar, de erfpacht en opstalovereenkomst van de Zwarte Schuur notarieel gepasseerd, waardoor de schuur officieel is overgedragen aan de Stichting de Zwarte Schuur.

De Stichting de Zwarte Schuur wordt gevormd door

Voorzitter Frans Peeters
Secretaris Peter Ribbers
Penningmeester Willy Jansen

Behalve noodzakelijk onderhoud is het ons streven de schuur in de huidige staat te houden, zodat vogels de schuur als nestplaats kunnen blijven gebruiken. Naast de bestuursleden van de Stichting is er een grotere groep actieve gidsen om praktische zaken betreffende onderhoud, inrichting, voorlichting en toezicht te verrichten.

Hoofdsponsor Stichting de Zwarte Schuur
Dhr. Ton Kuijper
Geertruidenberg
Hoofdsponsor Stichting de Zwarte Schuur
De Rivieren Notarissen Dussen
Mr. S. de Kort
Dorpsstraat 1, 4271 AA Dussenwww.derivierennotarissen.nl
derivieren
Hoofdsponsor Stichting de Zwarte Schuur
Oome Raamsdonk:
Woningbouw, Bedrijfshuisvesting, Onderhoud en Renovatie, Restauratie, Zorg en Welzijn
Huub Oome van Oome De Man architecten in Zundert
Keizersveer 15, 4940 AD Raamdsonksveer www.oomeraamsdonk.nl
Sponsor Stichting de Zwarte Schuur
Van der Pluijm Haard & Schouw
Van der Pluijm
 is totaalleverancier van gashaarden en houtkachels.

De Boedingen 7, 4906 BA Oosterhoutwww.woningverwarming.nl