De Zwarte Schuur ligt op een eiland. Het akkerbouwgebied was vroeger omdijkt waardoor de rijke klei in de polder beschikbaar was voor akkerbouw. In 2011 zijn de dijken verwijderd in het kader van Ruimte voor de Rivier. Door deze ontpoldering is er in de achtertuin van de Zwarte Schuur een geheel nieuw zoetwatergetijdenatuurgebied ontstaan.

Bij hoogwater heeft het water op de Bergsche Maas grote moeite zijn weg te vinden. De doorstromingsruimte van de rivier was onvoldoende waardoor het water opstuwt. Om het water vrijer te laten stromen was meer afvoercapaciteit gewenst. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de polders Moordplaat, Turfzakken, Lepelaar, De Plomp en Kwestieus in het Biesboschgebied. Zij vormen samen Zuiderklip.

Ontpoldering

De polders van Zuiderklip waren lange tijd gereserveerd om ooit te kunnen dienen als drinkwaterspaarbekken. Zover is het nooit gekomen maar zijn ze ingezet voor rivierverruiming en natuurontwikkeling. De dijken van polder de Lepelaar zijn afgegraven waardoor het water het akkergebied weer heeft overspoeld. Door het onttrekken van de landbouw is de voormalige polder weer een geworden deel van het riviersysteem. De rivier kan bij hoogwater het gebied instromen en zo het overtollige water kwijt met als gevolg een waterstandsverlaging in de Bergsche Maas. De nieuwe stroomgeulen versterken de natuurfunctie van de Biesbosch en zorgen voor een goede doorstroming van het gebied. Deze ontpolderingswerkzaamheden zijn in 2011 afgerond.