De Zwarte Schuur staat aan de rand van het nieuwe zoetwatergetijdenatuurgebied wat ontstaan is door de maatregelen van Ruimte voor de Rivier Zuiderklip. In de raamopeningen van de Zwarte Schuur zijn luiken gemaakt die een bijzondere doorkijk geven over de gegraven geulen. Zodoende biedt de Zwarte Schuur een uitstekende mogelijkheid voor het creëren van een vogeluitkijk.

Te zien zijn een veelheid aan eendensoorten, ganzen, lepelaars, zilverreigers, visarend, steltlopers, ijsvogeltje en zelfs een zeearend zien is niet ondenkbaar. Er lopen vaak ook reeën en soms is er nog een mooie vos te zien.

Kortom een uitstekende onopvallende locatie voor een uitkijk welke een meerwaarde oplevert voor de echte vogelaar.De Zwarte Schuur zelf wordt door diverse diersoorten erg gewaardeerd. Er zitten tientallen nesten van de boerenzwaluw (rode lijst vogel, status gevoelig). In één van de nokken van de schuur hangt een uilenbroedkast. De broedkast wordt permanent bewoond door kerkuilen(rode lijst vogel, status kwetsbaar) en levert jaarlijks een aantal jongen op. Dit is mede te danken aan de uitstekende condities in de schuur. In een hoek in de schuur ligt een hoop hooi en stro, in deze hoop slaapt vaak een vos.