De watersnoodramp in 1953 heeft veel schade toegebracht aan de schuur. De eigenaar heeft toen besloten de herbouw rigoureus aan te pakken en de schuur geschikt te maken voor het mechanisatietijdperk.
Grote houten verlijmde spanten (heel bijzonder voor die tijd) werden geplaatst waardoor een grote open ruimte ontstond voor o.a. dorsmachines.

Helaas heeft deze unieke schuur de laatste 15 jaren niet de aandacht gekregen die het verdiende, hierdoor is de staat van onderhoud verslechterd. Dit had tot gevolg dat er door de eigenaar, Staatsbosbeheer, plannen geopperd werden om de Zwarte Schuur te slopen. Gelukkig heeft dit voornemen bij velen een reactie teweeg gebracht. Door gezamenlijke inspanning van vele partijen, is het gelukt om de Zwarte Schuur te behoeden voor de sloop.
Nadat SBB en de gemeente Drimmelen, door de vele reacties overtuigd geraakt waren van de cultuurhistorie van deze unieke schuur, werd de weg geopend voor behoud.

Op 8 maart 2012 is Stichting de Zwarte Schuur opgericht.
Het voornaamste doel van deze Stichting is het in stand houden en exploiteren van de schuur.