Begroting

Klik hier voor onze begroting.

 

Beleid

Algemene gegevens en bestuur

Statutaire naam : Stichting de Zwarte Schuur
Opgericht : 8 maart 2012
KvK nummer 54850762
Banknummer (IBAN) : NL10RABO0172444535
Fiscaal nummer     8514.64.543

BTW NR. 851464543 B01
BTW Identificatienummer   NL 851464543B01
Bezoekadres : Dorpsstraat 75, 4271AB Dussen
Telefoonnummer : 0653 704391
Website :www.zwarteschuurbiesbosch.nl

 

1     Missie, visie en ambitie

Onze missie Stichting Zwarte Schuur   is om de Zwarte Schuur op polder de Lepelaar als agrarisch monument behouden voor de toekomst. 
Onze visie:   Als stichting zetten wij ons in voor het behoud en instandhouden van de Zwarte Schuur Dit doen wij o.a. door het in eigen beheer met vrijwilligers restaureren en onderhouden van de Schuur.
Het organiseren van rondleidingen  door onze vrijwilligers met als doel inkomsten te genereren voor het onderhoud.
Daarnaast proberen wij inkomsten te genereren  door het opzetten van doneer en sponsor acties en het aanschrijven van ondernemers en grote bedrijven met het verzoek ons te steunen.
Onze ambitie:  De missie en ambitie van de stichting is, om de Zwarte Schuur in optimale conditie te behouden voor het nageslacht en zo veel mogelijk bezoekers de gelegenheid te bieden om kennis te laten maken met de Zwarte Schuur als object maar zeker ook te mogen ervaren wat de betekenis van deze Schuur is geweest in de agrarische historie van de Biesbosch in het algemeen.

  1. DOELSTELLING

Wij streven er naar, naast het behoud en instandhouding van deze  Schuur voor de toekomst en komende generaties ,  om onze visie en missie zoveel mogelijk uit te dragen niet alleen regionaal maar ook landelijk. Het brede publiek, van jong naar oud,  kennis te laten maken met de Schuur als gebouw, op een bijzonder eiland, midden in de Brabantse Biesbosch,  maar vooral ook kennis te laten maken met het belang van deze schuur in de historische ontwikkeling van de landbouw en ook  de rol die de Schuur heeft gespeeld, voor het lokale verzet, in de oorlogsjaren als onderduikadres en ontmoetingsplaats voor de vele onderduikers/ liniecrossers  ten tijde van de tweede wereldoorlog in de Biesbosch.

  1. DOELGROEP

Onze doelgroep wordt niet alleen ingevuld door volwassenen maar wij richten ons ook specifiek op de schooljeugd. Ons streven is om onze brede doelgroep zoveel mogelijk inclusief te bereiken. Wij maken geen enkel onderscheid op leeftijd, culturele achtergrond, religie etc etc.  Iedereen is van harte welkom Daar wij mensen met een  lichamelijke beperking, zeker tot onze doelgroep rekenen hebben wij  voorzieningen aangebracht waardoor rolstoelers zonder obstakels het eiland en onze schuur kunnen bezoeken. 
De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat door deze inclusieve benadering van onze brede doelgroep de betrokkenheid en de belangstelling binnen de bezoekerspopulatie voor onze missie en visie alleen maar toeneemt. Meerdere bezoekers herhalen hun bezoek en zorgen zelf voor nieuwe belangstellenden.

  1. VRIJWILLIGERS
    Vanuit het bestuur is er specifiek aandacht en waardering voor onze vrijwilligers. Onze Vrijwilligers kunnen zich inzetten voor allerlei taken op het gebied van technisch onderhoud en restauratie. Binnen onze Vrijwilligersgroep kunnen wij beschikken over diverse gepensioneerde ambachtslieden die zich  vol verve met hun specifieke kennis en vaardigheden kunnen uitleven binnen het proces van restauratie en onderhoud.

Naast deze specifieke technische kennis zijn bijna alle vrijwilligers geschoold als erkende Natuurgids, waardoor zij met hun vakinhoudelijke kennis,  op een verantwoorde wijze rondleidingen voor een breed publiek kunnen verzorgen.

Mede door deze geschoolde vrijwilligers is het inmiddels onder een breed publiek bekend dat de rondleidingen zowel binnen als buiten de Schuur, in het natuurgebied van de Biesbosch, ingevuld worden met vakinhoudelijke kennis die breed gewaardeerd wordt.

  1. Vergoeding
    Ten overvloede nog te melden dat onze bestuursleden en onze gewaardeerde vrijwilligers al hun taken verrichten zonder vergoeding, in welke vorm dan ook.